Wydawanie wyników badań

lekarz przedstawiający dokumenty pacjentceW Punkcie Pobrań

  • Pacjentowi - po okazaniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL oraz kodu zlecenia.
  • Osobie upoważnionej - po okazaniu pisemnego upoważnienia (do pobrania na stronie www.bcam.pl) i dokumentu tożsamości z numerem PESEL, potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej, lub po okazaniu kodu zlecenia.

W przypadku kodu zlecenia w celu weryfikacji niezbędne jest podanie dodatkowo daty urodzenia osoby, której wyniki dotyczą.

Wyniki można również odebrać ON-LINE

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w BCAM i wydawane w formie elektronicznej podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co oznacza, że stanowią pełnoprawne wyniki badań.