Przed badaniem

ampułka z krwiąW naszym laboratorium dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były wiarygodne i powtarzalne, dlatego prosimy o właściwe przygotowanie się do badań. Ma to istotny wpływ na końcowy wynik.

 

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO BADANIA KRWI

  1. W dniu poprzedzającym wizytę w laboratorium należy odżywiać się normalnie, nie pić nadmiernej ilości płynów, jeśli to możliwe nie zażywać leków po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
  2. Pobieranie krwi powinno odbywać się rano, do większości badań na czczo oraz przed zażyciem leków po konsultacji z lekarzem.
    Pobranie krwi nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem ani stresem.

Pacjent powinien uprzedzić osobę pobierającą, jeśli mdleje podczas pobierania – podjęte zostaną wówczas odpowiednie środki zaradcze.

 

MOCZ – BADANIE OGÓLNE

Do laboratorium należy dostarczyć pierwszą poranną próbkę moczu z tzw. środkowego strumienia do czystego, jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), o objętości około 30 ml.

 

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM)

Zbiórkę rozpoczyna się po odrzuceniu pierwszej rannej porcji moczu, kontynuuje przez 24 h i kończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym. Mocz zbiera się do jałowego pojemnika o objętości ok. 2 litrów. Po zakończonej zbiórce należy zmierzyć objętość oddanego moczu i po dokładnym wymieszaniu, porcję o objętości ok. 50 ml wraz z podaną informacją o całkowitej ilości moczu dostarczyć do laboratorium.

 

ZASADY POBIERANIA MOCZU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH (posiewu)

  1. Mocz przeznaczony do badania mikrobiologicznego to mocz poranny, pobrany ze środkowego strumienia.
  2. Przed oddaniem moczu do badania mikrobiologicznego należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć, po odciągnięciu napletka i umyciu okolic ujścia cewki u mężczyzn, a u kobiet po dokładnym umyciu okolic krocza, bez wycierania ręcznikiem (nie używamy ręcznika, ponieważ mogą bytować na nim niezliczone ilości bakterii, które mogą zafałszować wynik) oddać pierwszą partię moczu, a następnie, nie przerywając oddawania moczu, środkową partię (środkowym strumieniem) wypełnić przygotowany wcześniej sterylny pojemnik (do nabycia w każdej aptece).
  3. Tak pobrany mocz dostarczyć do Białostockiego Centrum Analiz Medycznych w przeciągu 1 – 2 godzin od momentu pobrania. U niemowląt i małych dzieci, często trudno jest pobrać pierwszą porcję po nocnym odpoczynku. Dopuszcza się badanie każdej innej porcji. Jeśli nie możemy pobrać moczu do jałowego pojemniczka, co często jest to bardzo trudne, porcję moczu pobiera się do jałowego woreczka. Specjalne woreczki inne dla dziewczynek i chłopców można kupić w aptece. Dziecko należy dokładnie podmyć wodą z mydłem, a miejsce, gdzie skóra będzie stykać się z klejem osuszyć jałowym gazikiem. Po przyklejeniu woreczka zgodnie z instrukcją na opakowaniu dobrze jest trzymać dziecko na rękach w pozycji pionowej, gdyż spływający do woreczka mocz nie rozleje się, a poza tym w minimalnym tylko stopniu opłukuje skórę. Woreczek nie może być przyklejony zbyt długo, gdyż skóra może ulec odparzeniu, w żadnym wypadku nie wolno przyklejać woreczków na całą noc. Do badania potrzebna jest tylko niewielka ilość moczu. Pobranego moczu nie należy przelewać do pojemniczka, trzeba zakleić woreczek i umieścić w pojemniku w pozycji pionowej tak, aby się nie wylewał. Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium maksymalnie w przeciągu 4 godzin, a do tego czasu przechowywać pojemnik z moczem w lodówce.

 

WYMAZ Z GARDŁA LUB MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

Do punktu pobrań należy zgłosić się na czczo bądź minimum 3 godziny po spożyciu o posiłku. Przed wymazem nie należy myć zębów, palić tytoniu, żuć gum do żucia, nie stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania.

 

WYMAZ Z OKA, UCHA, NOSA, SKÓRY, RAN

Badanie wymazu z nosa, oka, ucha, skóry czy rany nie wymaga w zasadzie żadnych szczególnych przygotowań ze strony Pacjenta. Należy jednak pamiętać, aby przed pobraniem wymazu nie stosować żadnych kropli czy maści, gdyż mogą one znacznie zafałszować wynik badania.

 

POSIEW KAŁU

Próbkę kału należy umieścić w jałowym pojemniku i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium.

Wszystkie badania mikrobiologiczne najkorzystniej jest wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Pomimo widocznych przy wynikach zakresów norm, pacjent nie powinien oceniać samodzielnie swego stanu zdrowia. Po podstawowe informacje może zwrócić się do diagnosty laboratoryjnego, lecz właściwej interpretacji dokonuje lekarz znający pełny stan zdrowia pacjenta.