Kalendarz Badań Profilaktycznych

Badania profilaktyczne to diagnostyka opierająca się na systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych, w celu jak najszybszego wykrycia chorób.

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Dzięki nim bowiem można często wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, co daje możliwość skutecznego jej leczenia.

Badania należy wykonywać regularnie, nawet jeśli dopisuje nam dobre samopoczucie. Wiele chorób przebiega bowiem bezobjawowo, a zdiagnozowanie ich zbyt późno, zmniejsza skuteczność leczenia. Badania profilaktyczne należy więc wykonywać w każdym wieku.

Wiek 20-30 lat
Badanie Częstotliwość badania
Morfologia, OB Raz w roku
Glukoza Raz w roku
Lipidogram co 3-5 lat
Cytologia ginekologiczna (kobiety) Raz w roku
Badanie ogólne moczu Raz w roku
Wiek 30-40 lat
Badanie Częstotliwość badania
Morfologia, OB raz w roku
Glukoza raz w roku
Lipidogram raz w roku
Cytologia ginekologiczna raz w roku
Badanie poziomu elektrolitów co 3 lata
Badanie ogólne moczu raz w roku
Wiek 40-50 lat
Badanie Częstotliwość badania
Morfologia krwi, OB raz w roku
Glukoza raz w roku
Lipidogram raz w roku
Cytologia ginekologiczna (kobiety) raz w roku
Badanie poziomu elektrolitów co 3 lata
Badanie ogólne moczu raz w roku
Krew utajona w kale raz w roku
TSH raz w roku
Estradiol, FSH (kobiety) co 3 lata
PSA całkowity, PSA wolny (mężczyźni) co 3 lata
Wiek powyżej 50 lat
Badanie Częstotliwość badania
Morfologia krwi, OB raz w roku
Glukoza raz w roku
Lipidogram raz w roku
Cytologia ginekologiczna (kobiety) raz w roku
Badanie poziomu elektrolitów co 3 lata
Badanie ogólne moczu raz w roku
Krew utajona w kale raz w roku
Wapń całkowity w surowicy, fosforany w surowicy (kobiety) raz w roku
Magnez w surowicy, kwas moczowy w surowicy raz w roku
Albumina w surowicy, kreatynina w surowicy raz w roku
TSH raz w roku
PSA całkowity, PSA wolny (mężczyźni) raz w roku