Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

Przed badaniem

W naszym laboratorium dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były wiarygodne i powtarzalne, dlatego prosimy o właściwe przygotowanie się do badań. Ma to istotny wpływ na końcowy wynik.

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO BADANIA KRWI

 1. W dniu poprzedzającym wizytę w laboratorium należy odżywiać się normalnie, nie pić nadmiernej ilości płynów, jeśli to możliwe nie zażywać leków po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
 2. Pobieranie krwi powinno odbywać się rano, do większości badań naczczo oraz przed zażyciem leków po konsultacji z lekarzem.
  Pobranie krwi nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem ani stresem.

Pacjent powinien uprzedzić osobę pobierającą, jeśli mdleje podczas pobierania – podjęte zostaną wówczas odpowiednie środki zaradcze.

MOCZ – BADANIE OGÓLNE

Do laboratorium należy dostarczyć pierwszą poranną próbkę moczu z tzw. środkowego strumienia do czystego, jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), o objętości około 30ml.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM)

Zbiórkę rozpoczyna się po odrzuceniu pierwszej rannej porcji moczu, kontynuuje przez 24h i kończy na pierwszej porannej porcji moczu oddanej w dniu następnym. Mocz zbiera się do jałowego pojemnika o objętości ok. 2 litrów. Po zakończonej zbiórce należy zmierzyć objętość oddanego moczu i po dokładnym wymieszaniu, porcję o objętości ok. 50ml wraz z podaną informacją o całkowitej ilości moczu dostarczyć do laboratorium.

ZASADY POBIERANIA MOCZU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH (posiewu)

 1. Mocz przeznaczony do badania mikrobiologicznego to mocz poranny, pobrany ze środkowego strumienia.
 2. Przed oddaniem moczu do badania mikrobiologicznego należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć, po odciągnięciu napletka i umyciu okolic ujścia cewki u mężczyzn, a u kobiet po dokładnym umyciu okolic krocza, bez wycierania ręcznikiem (nie używamy ręcznika, ponieważ mogą bytować na nim niezliczone ilości bakterii, które mogą zafałszować wynik) oddać pierwszą partię moczu, a następnie, nie przerywając oddawania moczu, środkową partię (środkowym strumieniem) wypełnić przygotowany wcześniej sterylny pojemnik (do nabycia w każdej aptece).
 3. Tak pobrany mocz dostarczyć do Białostockiego Centrum Analiz Medycznychw przeciągu 1 – 2 godzin od momentu pobrania. U niemowląt i małych dzieci, często trudno jest pobrać pierwszą porcję po nocnym odpoczynku. Dopuszcza się badanie każdej innej porcji. Jeśli nie możemy pobrać moczu do jałowego pojemniczka co często jest to bardzo trudne, porcję moczu pobiera się do jałowego woreczka. Specjalne woreczki inne dla dziewczynek i chłopców można kupić w aptece. Dziecko należy dokładnie podmyć wodą z mydłem, a miejsce gdzie skóra będzie stykać się z klejem osuszyć jałowym gazikiem. Po przyklejeniu woreczka, zgodnie z instrukcją na opakowaniu dobrze jest trzymać dziecko na rękach w pozycji pionowej, gdyż spływający do woreczka mocz nie rozleje się , a poza tym w minimalnym tylko stopniu opłukuje skórę. Woreczek nie może być przyklejony zbyt długo, gdyż skóra może ulec odparzeniu, w żadnym wypadku nie wolno przyklejać woreczków na całą noc. Do badania potrzebna jest tylko niewielka ilość moczu. Pobranego moczu nie należy przelewać do pojemniczka, trzeba zakleić woreczek i umieścić w pojemniku w pozycji pionowej tak, aby się nie wylewał. Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium maksymalnie w przeciągu 4 godzin, a do tego czasu przechowywać pojemnik z moczem w lodówce.

WYMAZ Z GARDŁA LUB MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

Do laboratorium należy dostarczyć pierwszą poranną próbkę moczu z tzw. środkowego strumienia do czystego, jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), o objętości około 30ml.

WYMAZ Z OKA, UCHA, NOSA, SKÓRY, RAN

Badanie wymazu z nosa, oka, ucha, skóry czy rany nie wymaga w zasadzie żadnych szczególnych przygotowań ze strony Pacjenta. Należy jednak pamiętać, aby przed pobraniem wymazu nie stosować żadnych kropli czy maści, gdyż mogą one znacznie zafałszować wynik badania.

POSIEW KAŁU

Próbkę kału należy umieścić w jałowym pojemniku i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium.

Wszystkie badania mikrobiologiczne najkorzystniej jest wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Pomimo widocznych przy wynikach zakresów norm, pacjent nie powinien oceniać samodzielnie swego stanu zdrowia. Po podstawowe informacje może zwrócić się do diagnosty laboratoryjnego lecz właściwej interpretacji dokonuje lekarz znający pełny stan zdrowia pacjenta.

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Dla osób, które wykonają u nas jednorazowo badania za kwotę co najmniej 150 zł oferujemy Kartę Stałego Klienta uprawniającą do zniżki 10% we wszystkich naszych placówkach. Karty wydawane są w Punktach Pobrań BCAM

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ANALIZ MEDYCZNYCH SP. Z O.O.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 1

Karta Stałego Klienta BCAM, zwana dalej również „Kartą” upoważnia do korzystania z 10% zniżki na badania laboratoryjne wykonywane przez wszystkie punkty BCAM.

§ 2

 1. Karta Stałego Klienta BCAM przeznaczona jest dla klientów indywidualnych korzystających wyłącznie z usług BCAM
 2. Karta Stałego Klienta BCAM jest kartą na okaziciela.
 3. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie Karty Stałego Klienta BCAM w punkcie pobrań BCAM w momencie dokonywania opłaty za zlecane badania laboratoryjne.
 4. Karty Stałego Klienta BCAM nie są honorowane w punktach pobrań należących do ALAB laboratoria Sp. z o.o. tj.:
 5. Wysokość zniżek z dwóch lub więcej Kart Stałego Klienta BCAM nie sumuje się.
 6. Udzielona zniżka nie sumuje się z innymi zniżkami i promocjami.

§ 3

 1. Warunkiem uzyskania Karty Stałego Klienta BCAM. jest dokonanie zakupu usług wykonywanych przez BCAM, jednorazowo za kwotę minimum 150 złotych brutto wyłącznie w punktach pobrań BCAM
 2. Karta Stałego Klienta BCAM wydawana jest na czas określony
 3. Klientowi przysługuje prawo do wymiany Karty Stałego Klienta, która utraciła swoją ważność.
 4. W celu wymiany nieaktualnej Karty na nową, Klient zobowiązany jest stawić się w punkcie pobrań BCAM w I kwartale danego roku kalendarzowego.
 5. Warunkiem otrzymania przez Klienta aktualnej Karty, jest zwrot Karty, która utraciła swoją ważność.

§ 4

 1. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację nie będzie honorowana.
 2. W razie zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Stałego Klienta BCAM, Karta nie podlega wymianie.

§ 5

 1. BCAM zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta BCAM w każdym momencie. Nie pozbawia to jednak uprawnień osób, które nabyły Kartę przed dniem zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta BCAM
 2. BCAM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Karty Stałego BCAM w każdym momencie. Jednakże osoby, które nabyły Kartę Stałego Klienta BCAM przed dniem zmiany niniejszego Regulaminu, zachowują wynikające z Karty uprawnienia.