Białostockie Centrum Analiz Medycznych
Sob. - Niedz. : zamknięte
rejestracja@bcam.pl

Najpopularniejsze posty

85 733 23 56 668 674 111
Adres e-mail rejestracja@bcam.pl
Punkty pobrań

Nosicielstwo

Nosicielstwo

 

Pacjenci zobligowani są do pozyskania zestawów do transportu materiału, które dostępne są w punktach pobrań przy ul. Choroszczańskiej 24.

Zestawy zawierają 3 wymazówki z podłożem transportowym oraz 3 skierowania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach.

Pacjent po pobraniu materiału ( 3 próbki, dzień po dniu) i umieszczeniu go na wymazówkach, dostarcza cały zestaw wraz z wypełnionymi skierowaniami.

 

Każda wymazówka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL, datą pobrania oraz ponumerowana wg. daty pobrania od 1 do 3.

Przyjmowanie materiału w lipcu 2020r. :

13.07.2020

27.07.2020