Białostockie Centrum Analiz Medycznych
Sob. - Niedz. : zamknięte
rejestracja@bcam.pl

Najpopularniejsze posty

85 733 23 56 572 240 309
Adres e-mail rejestracja@bcam.pl
Punkty pobrań

Nosicielstwo

Informacje na temat badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella

 

W celu wykonania badania, pacjenci zobligowani są do pobrania z laboratorium zestawów do transportu materiału.

Zestawy dostępne są w punkcie pobrań przy ul. Choroszczańskiej 24.

Zestaw zawiera 3 wymazówki z podłożem transportowym oraz 3 skierowania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach.

 

Pobranie materiału:

Materiałem badanym jest kał. 

Do badania należy pobrać 3 wymazy próbek kału, dzień po dniu.

Instrukcja:

  1. wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,
  2. trzymając wymazówkę za korek, pobrać końcem z watą odrobinę kału (tyle ile zostanie bo wsadzeniu i wyciągnięciu wacika z kału)
  3. włożyć wymazówkę do probówki,
  4. upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,
  5. probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki, numerem porządkowym od 1 do 3)
  6. każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5,
  7. probówki przechowywać w chłodnym miejscu.

Pacjent po pobraniu materiału (3 próbki) dostarcza cały zestaw wraz z wypełnionymi skierowaniami do naszego laboratorium.

 

Każda wymazówka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL, datą pobrania oraz ponumerowana wg. daty pobrania od 1 do 3.