Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

CENNIK BADAŃ

Badanie (SYMBOL) Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) Cena (PLN)
Usługa pielęgniarska (pobranie) - 8,00
Wykonanie badań w trybie CITO - 40,00
BADANIA HEMATOLOGICZNE I KOAGULOLOGICZNE
Morfologia krwi z rozmazem automatycznym (MORF) 1 13,00
Rozmaz manualny krwi (ROZMAZ) 2-3 15,00
Płytki krwi (PLYTKI) 1 10,00
Retikulocyty (RETI) 2-3 20,00
Hemoglobina glikowana HbA1 (HBA1C) 1 33,00
Odczyn Biernackiego (OB) 1 9,00
Czas protrombinowy INR (PT) 1 16,00
Fibrynogen (FIBR) 1 16,00
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 1 15,00
D-dimery (D-DIMER) 1 50,00
BADANIA ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu (MOCZ+OS) 1 13,00
Mikroalbuminuria (MIKRALB) 2 40,00
Białko w moczu (TP-M) 1 12,00
Badanie ogólne kału (KAL-BO) 1 18,00
Wykrywanie krwi utajonej w kale (KREW-UT) 1 20,00
Badanie kału w kierunku pasożytów - 1 próbka (KA-PAS) 1 23,00
Lamblie w kale (Giardia lamblia antygen) (LAMBLIE) 1 30,00
BADANIA BIOCHEMII KLINICZNEJ
Mocznik (UREA) 1 11,00
Kreatynina (KREA) 1 11,00
Kwas moczowy (URIC) 1 10,00
Wskaźnika wapniowo-kreatyninowy (CA-KREA) 1 15,00
Glukoza (GLU) 1 10,00
Krzywa glikemiczna (krzywa glukozy) 2 pkt. 1 19,00
Krzywa glikemiczna (krzywa glukozy) 3 pkt. 1 29,00
Bilirubina całkowita (BIL-T) 1 11,00
Bilirubina bezpośrednia (BIL-D) 1 10,00
Bilirubina pośrednia (BIL-P) 1 20,00
Lipidogram - pakiet [CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.] (LIPID) 1 30,00
  - Cholesterol całkowity (CHOL) 1 12,00
  - Cholesterol HDL (HDL) 1 12,00
  - Cholesterol LDL wyliczany (LDL-WYL) 1 6,00
  - Trójglicerydy (TG) 1 11,00
Cholesterol LDL bezpośrednio mierzony (LDL) 1 15,00
Białko całkowite (TP) 1 11,00
Sód (NA) 1 11,00
Potas (K) 1 11,00
Chlorki (CL) 1 11,00
Wapń całkowity (CA) 1 11,00
Albumina (ALB) 1 17,00
Fosfor nieorganiczny (P) 1 13,00
Magnez (MG) 1 11,00
Żelazo (FE) 1 11,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 1 25,00
Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC) 1 27,00
Aminotransferaza alaninowa AlAT (ALT) 1 11,00
Aminotransferaza asparaginowa AspAT (AST) 1 11,00
Gamma-glutamylotranspeptydaza GGTP (GGTP) 1 11,00
Fosfataza alkaliczna (ALP) 1 11,00
Kwas foliowy (KWFOL) 2 47,00
Amylaza w surowicy (AMYL) 1 12,00
Amylaza w moczu (AMYL-M) 1 12,00
Kinaza kreatynowa (CK) 1 14,00
Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy, aktywność (CK-MB) 1 16,00
Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy, masa (CK-MBM) 2 34,00
Przeciwciała przeciw streptolizynie ASO, ilościowo (ASO-IL) 1 25,00
Białko C-reaktywne CRP, ilościowo (CRP-IL) 1 18,00
Czynnik reumatoidalny RF, ilościowo (RF-IL) 1 26,00
Proteinogram (PROTE) 3 35,00
Lipaza (LIPAZA) 1 25,00
Dehydrogenaza mleczanowa LDH (LDH) 1 25,00
Ferrytyna (FERR) 1 40,00
Transferyna (TRANSF) 2 33,00
Homocysteina (HOMOCYS) 2 67,00
Digoksyna (DIGOKS) 3 53,00
Troponina I (TROP-I) 1 38,00
Immunoglobulina A IgA (IGA) 2 38,00
Immunoglobulina M IgM (IGM) 2 38,00
Immunoglobulina G IgG (IGG) 2 38,00
Witamina B12 (WIT-B12) 2 45,00
Witamina D-25(OH) (WIT-DTO) 1 61,00
BADANIA HORMONALNE
Hormon tyreotropowy TSH (TSH) 1 30,00
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB) 1 90,00
Wolna trójjodotyronina fT3 (FT3) 1 30,00
Wolna tyroksyna fT4 (FT4) 1 30,00
Przeciwciała antytyreoglobulinowe ATG (ATG) 1 42,00
Pzeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej TPO (ATPO) 1 40,00
Prolaktyna (PRL) 2 33,00
Gonadotropina kosmówkowa HCG (HCG) 1 34,00
Folikulotropina FSH (FSH) 2 31,00
Luteotropina LH (LH) 2 31,00
Estradiol E2 (E2) 2 39,00
Testosteron (TESTOST) 2 32,00
Erytropoetyna (ERYTPOE) 4 57,00
Progesteron (PRG) 2 40,00
Kortyzol w surowicy i w moczu (dobowa zbiórka) (KORT) 2-3 41,00
Hormon wzrostu GH (HGH) 4 42,00
Adrenokortykotropina ACTH (AHCT) 2 43,00
Siarczan dehydroepiandosteronu DHEA (DHEA-S) 2 50,00
Parathormon (PTH) 2 47,00
Insulina (INS) 2 42,00
MARKERY NOWOTWOROWE
Swoisty antygen sterczowy PSA [rak gruczołu krokowego] (TPSA) 1 34,00
Wolny swoisty antygen sterczowy f-PSA [rak gruczołu krokowego] (FPSA) 2-3 43,00
Alfa-fetoproteina AFP [rak wątrobowokomórkowy, nienasieniakowe guzy jądra, niewielki wzrost w nowotworach żołądka i jelit] (AFP) 2 40,00
Antygen karynoembrionalny CEA [rak jelita grubego, rak wątrobowokomórkowy, rak trzustki, rak żołądka, rak płuca, rak sutka, rak rdzeniasty tarczycy, rak szyjki macicy, rak prostaty, rak pęcherza moczowego] (CEA) 2 38,00
CA 19-9 [nowotwory trzustki i dróg żółciowych, rak jelita] (CA19-9) 2 45,00
Cyfra 21-1 [rak niedrobnokomórkowy płuca, rak żołądka, rak przełyku] (CYF21-1) 5 120,00
CA 50 [rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki] (CA50) 14 200,00
CA 125 [rak jajnika, rzadziej rak nerki, płuca] (CA125) 1 41,00
Ludzkie białko komórek nabłonkowych najądrza HE4 [rak jajnika] (HE4) 2 110,00
Test ROMA (HE4 + CA 125) [rak jajnika] (TESTROM) 2 145,00
Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy TPS [rak jajnika] (TPS) 14 110,00
CA 15-3 [rak sutka] (CA15-3) 2-3 46,00
CA 72-3 [rak jajnika, żołądka] (CA72-3) 7 71,00
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE, CYTOLOGICZNE
Posiew ogólny moczu (P-MOCZ) 4 40,00
Posiew ogólny kału (P-KAL-O) 4 45,00
Posiew kału w kierunku Clostridioides difficile (PB-CLOS) 4 45,00
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (3xNOSICIELSTWO) 4 156,00
Posiew z górnych dróg oddechowych [gardło] (P-GDOR) 4 45,00
Posiew wymazu z nosa (P-NOSR) 4 45,00
Posiew z dolnych dróg oddechowych [plwocina] (P-DDO) 4 45,00
Posiew z dróg moczowo-płciowych [wymaz z cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy] (P-DMP) 4 45,00
Posiew nasienia (P-NASTL) 4 45,00
Posiew wymazu z pochwy/odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (P-DMPS) 4 45,00
Posiew wymazu z worka spojówkowego (P-OKO) 4 45,00
Posiew wymazu [ropa, rana, zmiana skórna] 4 45,00
Posiew ze zmiany skórnej trądzikowej 5 45,00
Posiew w kierunku grzybów (P-GRZYB) 4 45,00
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych 4 45,00
Badanie w kierunku nosicielstwa MRSA (P-MRSA) 4 45,00
Chlamydia trachomatis (wymaz z pochwy) 5 45,00
Cytologia moczu 10 100,00
DERMATOFITY
Dermatofity - Paznokcie (ręce/stopy) 30 50,00
Dermatofity - Naskórek (ręce/stopy) 30 50,00
Dermatofity - Skóra (gładka/owłosiona) 30 50,00
Dermatofity - Włosy 30 50,00
Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych 30 50,00
Nużyca, demodeksoza (Nużeniec, Demodex) 8 50,00
BADANIA GENETYCZNE
Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis met. real time PCR (PCR-CHT) 10 140,00
HPV - wykrywanie DNA oraz różnicowanie - 37 genotypów 10 210,00
HPV - wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa 10 170,00
HPV - wykrywanie obecności mRNA onkogen. E6/E7 wirusa 10 350,00
Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi (badanie kleszcza) 8 250,00
Panel badań kleszcza - Borrelia burgdorferi, Kleszczowe zapalenie opon mózgowych KZM, Anaplasma phagocytophilum, Ehrichia chaffeensis/murris 10 350,00
Wykrywanie DNA Borrelia burgdorferi 10 380,00
Wykrywanie RNA wirusa Kleszczowego zapalenia opon mózgowych KZM metodą real time RT-PCR 10 1050,00
Wykrywanie DNA Giardia lamblia metodą real time PCR 10 500,00
Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii metodą real time PCR 8 300,00
BADANIA SEROLOGICZNE
Test kiłowy - przesiewowy WR (WR) 1 12,00
Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii IgM (TOX-M) 1 37,00
Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii IgG (TOX-G) 1 37,00
Toxoplasma gondii - awidność (TOX-GAP) 2-3 100,00
HBs - antygen (HBSAG) 1 30,00
Przeciwciała anty HBs (AHBS) 1 42,00
HIV - test przesiewowy (AHIV) 2-10 40,00
Przeciwciała anty HCV (wirusowe zapalenie wątroby WZW typu C) (AHCV) 1 46,00
Przeciwciała przeciw Borderella pertussis [krztusiec] IgA (KRZT-A) 7 55,00
Przeciwciała przeciw Borderella pertussis [krztusiec] IgG (KRZT-G) 7 55,00
Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA (MYC-A) 7 53,00
Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM (MYC-M) 7 53,00
Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG (MYC-G) 7 53,00
Przeciwciła przeciw Helicobacter pylori IgA (HELI-A) 7 43,00
Przeciwciała przeciw Helicobacter pylori IgG (HELI-G) 7 43,00
Helicobacter pylori - antygen [badanie kału] (HEL-KAL) 1 45,00
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej (Ascaris lumbricoides) IgG 14 50,00
Przeciwciała przeciw Toxocara canis [toksokaroza] (TOXOCAR) 14 64,00
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgA 7 55,00
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgG 7 55,00
Borelioza - przeciciała IgM (BOREL-M) 7 40,00
Borelioza - przeciwciała IgG (BOREL-G) 7 40,00
Borelioza - test potwierdzenia met. Western Blot IgM (BORWB-M) 14 150,00
Borelioza - test potwierdzenia met. Western Blot IgG (BORWB-G) 14 150,00
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA (CHLP-A) 8 60,00
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG (CHLP-G) 8 52,00
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA (CHLT-A) 7 54,00
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM (CHLT-M) 7 54,00
Przeciwciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG (CHLT-G) 7 60,00
Przeciwciała przeciw wirusowi cytomegalii IgM (CMV-M) 2 50,00
Przeciwciała przeciw wirusowi cytomegalii IgG (CMV-G) 2 50,00
Różyczka (Rubella) - przeciwciała IgM (RUB-M) 2 52,00
Różyczka (Rubella) - przeciwciała IgG (RUB-G) 2 52,00
Bąvlowica (Echinococcus) - przeciwciała met. ELISA 14 90,00
Przeciwciała przeciw cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP) (PCCYTRU) 7 60,00
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (ANA) 7 50,00
Profil ANA/ENA - test immunoblot (PROFANA) 14 175,00
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej TTG IgA (PC-TGAA) 7 45,00
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej TTG IgG (PC-TGAG) 7 45,00
Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgA (AGLI-A) 10 75,00
Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny IgG (AGLI-G) 10 75,00
Mononukleoza [wirus Epsteina Barr EBV] - test jakościowy (MONO-LX) 1 31,00
Oznaczanie grupy krwi (GRUPA) 3 49,00
Przeciwciała odpornościowe - odczyn Coombsa 3 49,00
BADANIA ALERGOLOGICZNE
Panel 30 alergenów atopowy [α-Laktoalbumina, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, β-Laktoglobulina, Białko jaja kurzego, Cladosporium herbarum, D.farinae, D.pteronyssimus, Dorsz, Jabłko, Kakao, Kazeina, Kurczak, Leszczyna, Mąka-mix, Marchew, Mleko, Naskórek kota, Naskórek psa, Orzech ziemny, Owoce cytrusowe - mix, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, Pyłek żyta, Pomidor, Ryż, Soja, Trawy - Mix, Żółtko jaja kurzego] (PNATO30) 6 190,00
Panel 20 alergenów wziewnych [Alternaria tenuis, Aspergillus fumigatus, Pyłek babki lancetowatej, Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek bylicy, Naskórek chomika, Cladosporium herbarum, Pyłek dębu, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Naskórek konia, Naskórek kota, Naskórek królika, Pyłek leszczyny, Pyłek olszyny szarej, Penicillium notatum, Naskórek psa, Naskórek świnki morskiej, Pyłek tymotki łąkowej, Pyłek żyta] (PNWZ20) 5 160,00
Panel 20 alergenów pokarmowych [Białko jaja kurzego, Brzoskwinia, Dorsz, Jabłko, Kazeina, Krewetka, Mąka pszenna, Mąka żytnia, Marchew, Migdał, Mleko krowie, Orzech laskowy, Orzech włoski, Orzech ziemny, Pomidor, Seler, Sezam, Soja, Ziemniak, Żółtko jaja kurzego] (PNPOK20) 5 160,00
Panel 5 alergenów mleka + gluten [α- laktoalbumina, β- laktoalbumina, (BSA)- Surowicza albumina wołowa, Kazeina, Mleko krowie, Gluten] (PNMLEK5) 5 100,00
Panel 5 alergenów insektów [Jad osy, Jad Pszczoły, Jad szerszenia, Komar, Meszka] (PNINSE5) 7 100,00
Panel 20 alergenów pediatryczny [Aspergillus fumigatus, Białko jaja kurzego, Cladosporum herbarum, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Dorsz, Jabłko, Marchew, Mąka pszenna, Mleko, Naskórek konia, Naskórek kota, Naskórek psa, Orzech ziemny, Pyłek brzozy brodawkowej, Pyłek bylicy, Soja, Tymotka łąkowa, Ziemniak, Żółtko jaja kurzego] (PNPED20) 5 160,00
BADANIA TOKSYKOLOGICZNE
Narkotyki w moczu - zestaw [amfetamina, kokaina, THC, benzodiazepiny, opiaty] test kasetkowy (NARKOT) 1 70,00
Narkotyki w moczu - zestaw [amfetamina, kokaina, THC, benzodiazepiny, opiaty, Ecstasy |MDMA|, barbiturany, metadon] met. EMIT (N-EMIT) 2 130,00
Dopalacze [SPICE/K2] 2 120,00
FoodProfil - kompleksowa diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej
FoodProfil skrining - badanie wstępne, test przesiewowy 21 80,00
FoodProfil 22 (IgG lub IgG4) 11 270,00
FoodProfil 45 (IgG lub IgG4) 14 499,00
FoodProfil 88 (IgG lub IgG4) 14 960,00
FoodProfil 276 (IgG lub IgG4) 14 1690,00
GastroProfil - diagnostyka dysbiozy jelit i nadwrażliwości pokarmowej
ORGANIX GASTRO - pośredni test dysbiozy z moczu 21 450,00
Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita - flora jelitowa (tlenowa i beztlenowa), efektywność trawienia (skład biochemiczny), elastaza trzustkowa, alfa-1-antytrypsyna, kwasy żółciowe, kalprotektyna, sIgA [kał] 14 1200,00
Zonulina [kał/surowica] 10 270,00
Kalprotektyna w kale 10 140,00
NIETOLERANCJE WĘGLOWODANÓW
Oddechowy test nietolerancji fruktozy (5 pomiarów) 10 300,00
Oddechowy test nietolerancji laktozy (5 pomiarów) 10 300,00
Oddechowy test nietolerancji sorbitolu (5 pomiarów) 10 300,00
Oddechowy test nietolerancji glukozy (5 pomiarów) 10 300,00