Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

PAKIET ZDROWE JELITA

a
PAKIET ZDROWE JELITA

85 733 23 56

biuro@bcam.pl

Przejdz do badania

Opis pakietu

Pakiet zawiera dwa nowoczesne badania, które po-zwolą na ustalenie czy dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego spowodowane są przez: zmiany zapalne (np. chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapale-nie jelita grubego lub zmiany nowotworowe), tzw. „prze-ciekające jelito”oraz badanie podstawowe w ocenie funkcjonalności przewodu pokarmowego.

W pakiecie między innymi dwa wazne badania:

  •  Kalprotektyna – jest to marker stanu zapalnego jelita. Jej stężenie wzrasta w przypadku zmian zapalnych lub nowotworowych. U osób zdrowych jest wykrywana je-dynie w śladowych ilościach. Badania pokazują, że stęże-nie kalprotektyny dobrze koreluje z nasileniem stanu za-palnego w obrębie jelit, dlatego jest przydatna we wstęp-nej diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit.Wynik badania w zakresie wartości referencyjnych pozwala na rezygnację z dalszej, inwazyjnej diagnostyki (np. kolonoskopii). Natomiast wysoki poziom kalprotekty-ny jest bezwzględnym wskazaniem do wizyty u lekarza specjalisty.Marker ten jest przydatny również u osób, które już chorują na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy chorobęLeśniowskiego-Crohna i odczuwają nasilenie dolegliwości. Badanie poziomu kalprotektyny wyjaśnia, czy mamy do czynienia z zaostrzeniem choroby czy współistnieniem zespołu  jelita drażliwego.Ważną informacją jest, że w ALAB laboratoria poziom kalprotektyny oznaczany jest tylko metodą ilościową.
  • wykrywanie krwi utajonej w kale – badanie przesiewowe w kierunku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w kierunki raka jelita grubego. Należy pamiętać, iż wynik dodatni nie musi być związany z wystapieniem nowotworu, jednak każdy taki wynik musi być skonsultowany z lekarzem w celu dalszej diagnostykiBadanie powinno być wykonywane raz w roku, zwłaszcza przez osoby po 45 r.ż. Ważne: Materiał do badania powinien być pobrany z różnych miejsc.  Testu nie wykonuje się podczas: menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawień z żylaków odbytu, krwawień z dziąseł. Rekomenduje się aby badanie było wykonane 3 – krotnie. Zatem po otrzymaniu wyniku badania w pakiecie badanie krwi utajonej w kale powinno być wykonane jeszcze dwa razy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • KALP-IL – Kalprotektyna w kale (ilościowo)
  • KREW-UT – Wykrywanie krwi utajonej w kale
  • KAL-BO – Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)

Badania w pakiecie wykonywane są z kału. Zaleca się, aby materiał przynieść do punktu pobrań w TRZECH OSOBNYCH, JAŁOWYCH  POJEMNIKACH, KTÓRE MOŻNA ZAKUPIĆ W APTECE. Do badania wystarczy materiał wielkości śliwki.