Białostockie Centrum Analiz Medycznych
Sob. - Niedz. : zamknięte
rejestracja@bcam.pl

Najpopularniejsze posty

85 733 23 56 572 240 309
Adres e-mail rejestracja@bcam.pl
Punkty pobrań

PAKIET ZDROWE JELITA

a
PAKIET ZDROWE JELITA

85 733 23 56

biuro@bcam.pl

Przejdz do badania

Opis pakietu

Pakiet zawiera dwa nowoczesne badania, które po-zwolą na ustalenie czy dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego spowodowane są przez: zmiany zapalne (np. chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapale-nie jelita grubego lub zmiany nowotworowe), tzw. „prze-ciekające jelito”oraz badanie podstawowe w ocenie funkcjonalności przewodu pokarmowego.

W pakiecie między innymi dwa wazne badania:

  •  Kalprotektyna – jest to marker stanu zapalnego jelita. Jej stężenie wzrasta w przypadku zmian zapalnych lub nowotworowych. U osób zdrowych jest wykrywana je-dynie w śladowych ilościach. Badania pokazują, że stęże-nie kalprotektyny dobrze koreluje z nasileniem stanu za-palnego w obrębie jelit, dlatego jest przydatna we wstęp-nej diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit.Wynik badania w zakresie wartości referencyjnych pozwala na rezygnację z dalszej, inwazyjnej diagnostyki (np. kolonoskopii). Natomiast wysoki poziom kalprotekty-ny jest bezwzględnym wskazaniem do wizyty u lekarza specjalisty.Marker ten jest przydatny również u osób, które już chorują na wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy chorobęLeśniowskiego-Crohna i odczuwają nasilenie dolegliwości. Badanie poziomu kalprotektyny wyjaśnia, czy mamy do czynienia z zaostrzeniem choroby czy współistnieniem zespołu  jelita drażliwego.Ważną informacją jest, że w ALAB laboratoria poziom kalprotektyny oznaczany jest tylko metodą ilościową.
  •  Zonulina – jest to parametr, który pozwala na ocenę szczelności śluzówki jelita.  Dlaczego szczelność śluzówki jelita  jest ważna ?Jeśli komórki ściany jelita ściśle do siebie przylegają to wchłaniane są tylko substancje odżywcze. Organizm broni się przed substancjami szkodliwymi, mogącymi powo-dować niekorzystne reakcje.Jeśli komórki ściany jelita tracą swoją szczelność, pomiędzy komórkami pojawia się otwarta przestrzeń, przez którą zaczynają się wchłaniać większe cząsteczki (np. gluten). Za ten proces odpowiedzialna jest właśnie zonulina, dlatego jej poziom jest dobrym parametrem potwierdzającym nieszczelność jelita.Ze zwiększoną przepuszczalnością śluzówki jelita mamy do czynienia w chorobach o podłożu autoimmunologicz-nym. Dotyczy to zwłaszcza takich schorzeń jak celiaklia, cukrzyca typu I, reumatoldalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto.  Nadwrażliwość pokarmowa również może być związana z zespołem „przeciekającego jelita”.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • KALP-IL – Kalprotektyna w kale (ilościowo)
  • ZON-KAL – Zonulina w kale
  • KAL-BO – Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)

Badania w pakiecie wykonywane są z kału. Zaleca się, aby materiał przynieść do punktu pobrań w TRZECH OSOBNYCH, JAŁOWYCH  POJEMNIKACH, KTÓRE MOŻNA ZAKUPIĆ W APTECE. Do badania wystarczy materiał wielkości śliwki.