Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

PAKIET WĄTROBOWY ROZSZERZONY

PAKIET WĄTROBOWY ROZSZERZONY

85 733 23 56

biuro@bcam.pl

Przejdz do badania

Opis pakietu

Wątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi, a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV.
Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.
Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych,
 • ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych,
 • ocenę funkcji wydalniczych – sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 • ALB – Albumina w surowicy (I09)
 • ALP – Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11)
 • ALT – Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)
 • AST – Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)
 • BIL-T – Bilirubina całkowita (I89)
 • GGTP – Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31)

Dodatkowo w pakiecie rozszerzonym:

 • AHCV – HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48)
 • HBSAG – HBs – antygen HBs (WZW typu B) (V39)

Przygotowanie do badania
Pod tym linkiem znajdziesz informację o przygotowaniu się do badania:
Jak przygotować się do pobrania krwi?