Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

PAKIET OGÓLNY

a
PAKIET OGÓLNY

85 733 23 56

biuro@bcam.pl

Przejdz do badania

Opis pakietu

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.
Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę poprawności funkcjonowania układu krwiotwórczego i układu immunologicznego,
 • sprawdzenie ewentualnej obecności stanu zapalnego,
 • ocenę poprawności funkcjonowania nerek,
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu,
 • ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu),
 • ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy).

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę zdolności nerek do wydalania produktów przemiany materii,
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej,
 • sprawdzenie poprawnego funkcjonowania nerek,
 • sprawdzenie zaburzeń funkcji filtracyjnej nerek.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 • MORF – Morfologia (C55)
 • OB – Odczyn Biernackiego (C59)
 • MOCZ – Badanie ogólne moczu (A01)
 • NA – Sód w surowicy (O35)
 • K – Potas w surowicy (N45)
 • CL – Chlorki w surowicy (I97)
 • CHOL – Cholesterol całkowity (I99)
 • TG – Triglicerydy (O49)
 • HDL – Cholesterol HDL w surowicy (K01)
 • LDL-WYL – Cholesterol LDL – wyliczany (K03)
 • GLU – Glukoza (L43)
 • UREA – Mocznik (N13)
 • KREA – Kreatynina w surowicy (M37)

Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.

Przygotowane do badań
Pod tym linkiem znajdziesz informację o przygotowaniu się do badania:

Jak przygotować się do pobrania krwi?

Jak się przygotować do pobrania moczu?