Białostockie Centrum Analiz Medycznych
Sob. - Niedz. : zamknięte
rejestracja@bcam.pl

Najpopularniejsze posty

85 733 23 56 668 674 111
Adres e-mail rejestracja@bcam.pl
Punkty pobrań

Badania przeciwciał SARS-CoV-2 metodą CLIA

 

Badania przeciwciał SARS-CoV-2 wykonujemy w dwóch klasach – IgG oraz IgM.

 

UWAGA: nie obsługujemy pacjentów z czynną infekcją i objawami zakażenia

 


Pacjentów zainteresowanych umówieniem się na badanie przeciwciał SARS-CoV-2

prosimy o kontakt z numerem

507 401 542

w godzinach 8.00-15.00 (pon. – pt.)

 

 

 


Warunki wykonania badania


  1. Materiał do badań (krew – surowica) pobieramy WYŁĄCZNIE w punkcie pobrań na ul. Grochowej 2A po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na pobranie.

  2. Pacjenci na badania p/c SARS-CoV-2 umawiani są pojedynczo w odstępach 10-cio minutowych. Godzina pobrania wyznaczana jest w czasie pracy punktu pobrań na ulicy Grochowej  2A  10.30 – 15.00

  3. Pacjenci wykonujący badania przeciwciał SARS-CoV-2 mogą wykonać inne badania z oferty, z wyłączeniem krzywej cukrowej oraz krzywej insulinowej.

  4. Nie stawienie się na umówione pobranie, w wyznaczonej godzinie, powoduje anulowanie pobrania i konieczność ustalenia nowego terminu pobrania.

  5. Pacjent przychodząc na umówione pobranie BEZWZGLĘDNIE powinien posiadać maskę zakrywającą nos i usta.

  6. Pacjenci przy wejściu do punktu pobrań są zobligowani do dezynfekcji rąk preparatem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Procedura powinna zostać powtórzona przy wyjściu.

  7. W punkcie pobrań dla Państwa komfortu został wyznaczony koordynator, w celu usprawnienia pracy oraz odpowiedzi na Państwa pytania.