Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

KALPROTEKTYNA – NIEINWAZYJNY MARKER ZAPALENIA JELIT

a

KALPROTEKTYNA – NIEINWAZYJNY MARKER ZAPALENIA JELIT

Kalprotektyna jest białkiem, którego podniesiony poziom w kale świadczy o występowaniu lub zaostrzeniu stanu zapalnego jelit.

Oznaczanie kalprotektyny stanowi skuteczną metodę w różnicowaniu nieswoistych stanów zapalnych jelit ( choroba Leśniowskiego-Crohna)  i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa), od zaburzeń czynnościowych, np. zespołu jelita drażliwego zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Wynik ujemny z dużym prawdopodobieństwem wyklucza nieswoiste zapalenie jelit i pozwala uniknąć badań inwazyjnych.

Podwyższone wartości kalprotektyny występują u pacjentów cierpiących nanieswoiste zapalenie jelit. W przypadku takich pacjentów konieczne jest wykonanie w dalszym etapie kolonoskopii. Otrzymanie wyników tych dwóch badań pozwala na postawienie jednoznacznej diagnozy.

Poziom kalprotektyny podwyższa się wraz z rozwijającym się procesem zapalnym – im bardziej zaawansowany stan zapalny, tym wyższe stężenie tego białka. W związku z tym ilościowe oznaczanie kalprotektyny może służyć do obserwacji zaostrzenia lub remisji choroby.

Innymi przyczynami wzrostu stężenia kalprotektyny mogą być choroby nowotworowe jelit, marskość wątroby, zakażenie wirusem HCV, a także ostre zapalenie trzustki. Poziom kalprotektyny ponad normę mogą wywołać niektóre leki, np. niesteroidowe leki przeciwzapalneU dzieci do wzrostu kalprotektyny może dojść w wyniku alergii pokarmowych.

 

Instrukcja pobrania próbki do badania:

  1. Zaleca się, aby próbka została pobrana podczas pierwszego porannego wypróżnienia
  2. Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy
  3. Stolec ,z którego pobierana jest próbka NIE MOŻE znaleźć się w kontakcie z wodą obecną w muszli klozetowej ( resztki środków do czyszczenia toalet, które mogą znajdować się w wodzie znacząco wpływają na wynik testu)
  4. W przypadku z sedesu z płaską misą tzw. półką należy usunąć z toalety kostki czyszcząco- odświeżające, spłukać, a następnie osuszyć muszlę i wyłożyć ją dużą ilością papieru toaletowego aby stolec nie wszedł w kontakt z wodą.
  5. W przypadku sedesów z misą głęboką można przykleić do deski sedesowej za pomocą taśmy biurowej płachtę przezroczystej folii spożywczej i po oddaniu stolca pobrać z niej próbkę.( UWAGA : Po pobraniu próbki i opróżnieniu pozostałej zawartości do toalety, folii nie należy spłukiwać w toalecie, gdyż grozi to jej zatkaniem)
  6. Za pomocą łyżeczki do pobierania z jałowego pojemnika na próbkę ( do kupienia w aptece) pobrać kał z trzech różnych miejsc i umieścić w pojemniczku. Próbka powinna mieć wielkość orzecha włoskiego.
  7. Proszę opisać pojemnik datą pobrania
  8. Pojemnik proszę dostarczyć do laboratorium