Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309

SKIEROWANIE (AKTYWNY PDF)
Pobierz

INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH >>SPRAWDŹ<<

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA SARS CoV-2

 

              Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia diagnostyka laboratoryjna COVID-19 polega na wykrywaniu materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 testami opartymi o metodę PCR, z materiału pobranego z górnych lub dolnych dróg oddechowych.

Pamiętać należy, iż wirus namnaża się stopniowo w czasie trwania choroby. Największa obecność wirusa notowana jest od 3 do 5 dni od początku choroby, a najwyższa czułość testu to 7-14 dni od kontaktu z SARS-CoV-2. Dlatego wyniki badań u pacjentów, u których próbki były pobierane na samym początku choroby mogą być fałszywie ujemne.

 


 

Wskazania do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami GIS:

– kryteria kliniczne – typowe dla COVID-19 objawy, infekcja układu oddechowego, stan zagrożenia życia

– kryteria laboratoryjne – przypadek potwierdzony, przypadek prawdopodobny

– kryteria epidemiologiczne – np.: czynny zawodowo przedstawiciele zawodów medycznych.

 


 

W badanym materiale poszukiwane są geny charakterystyczne dla koronawirusów:

– gen E charakterystyczny dla beta-koronawirusów

– gen RdRB N

– gen ORF charakterystyczne dla wirusa SARS-C0V-2.

 

Aby zminimalizować ryzyko błędu przedlaboratoryjnego

niezwykle istotne jest właściwe pobranie materiału.

 

Materiał należy pobierać nie wcześniej niż 48 godzin od kontaktu z osobą zakażoną (najlepiej po 5-7 dniach) lub w momencie wystąpienia objawów.

Preferowanym materiałem z górnych dróg oddechowych jest wymaz z nosogardzieli. Materiałem zalecanym jest również wymaz z gardła i błon śluzowych nosa pobrane równocześnie.

W przypadku dolnych dróg oddechowych materiałem do badania molekularnego są: plwocina (nieindukowana), aspiraty tchawicze i BAL. Prawidłowo pobrana próbka minimalizuje prawdopodobieństwo otrzymania fałszywego wyniku.

Testy molekularne wykazują najwyższą czułość pomiędzy 7-14 dniem od kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, co pokrywa się z czasem wystąpienia pierwszych objawów zakażenia.

W sytuacji wykrycia w badanym materiale wszystkich poszukiwanych genów wynik interpretowany jest laboratoryjnie jako wykrycie RNA wirusa. Każdy pacjent z dodatnim wynikiem badania powinien być traktowany jako przypadek potwierdzony.

W przypadku wykrycia wyłącznie genów E, N lub E+N, wynik interpretuje się laboratoryjnie jako niejednoznaczny. Jeśli pacjent z wynikiem niejednoznacznym ma objawy wskazujące na COVID-19 — powinien zostać on zakwalifikowany jako przypadek prawdopodobny. Badanie z wynikiem niejednoznacznym należy powtórzyć po 24-48 h.

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. W tym czasie pacjent, pomimo toczącej się infekcji, może otrzymać fałszywie ujemny wynik testu genetycznego.

* źródło https://www.alablaboratoria.pl/20042-coronavirus