Aktualnie poszukujemy:

KURIER MEDYCZNY

Zapewnienie odbiór materiału do badań zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami firmy.

 • Odbieranie materiału do badań laboratoryjnych.
 • Przeliczenie ilości odbieranego materiału do badania i potwierdzenie zapisem w Karcie Ilości.
 • Przewóz materiału do badania z zachowaniem warunków: odpowiedniej temperatury i czasu przewozu.
 • Dostarczanie do laboratorium i punktów pobrań zamówionego sprzętu (pojemniki, kody, systemy do pobrań)
 • Dbałość o powierzone wyposażenie: pojemników, torby z termometrem.
 • Dbałość o powierzony samochód, jego stan techniczny, bezpieczeństwo i estetykę.
 • Dbałość o wypełnianie Kart Drogowych, Kart Temperatur, Kart Ilości.
 • Realizowanie innych zleconych prac.

Wymagania:

 • Aktualne prawo jazdy
 • Własny samochód
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku najlepiej w branży medycznej (nie jest warunkiem koniecznym)
 • Znajomość topografii terenu wykonywanej pracy
 • Odpowiedzialności i zaangażowania
 • Terminowości i dokładności.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie powiązane z efektywnością wykonywanej pracy.
 • Możliwość pracy w niestandardowych godzinach.

 

Prosimy o przesyłanie ofert na biuro@bcam.pl oraz dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)